I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Stopy apoštola Pavla v srdci Evropy

30 let paulínek v ČR

Dokumentaristika

Premiéra: 11.5.2024

Výroba: 2024

Dcery sv. Pavla (známé pod obchodní značkou Paulínky), řeholní společenství povolané k evangelizaci prostřednictvím sdělovacích prostředků, působí v Česku už tři desetiletí. Z původní malé komunity sester misionářek v Praze se stala komunita s prvními místními sestrami. Jedna z nich právě intenzivně pátrá po všem, co se založením pražské komunity souvisí. Dokument mapuje začátky paulínského díla u nás: výzvy, kterým sestry čelily, i to, co se jim za 30 let podařilo s Boží pomocí vybudovat. Nahlédneme též do římské reality, kde nyní žijí sestry Andrea a Anna. Společně s nimi a jejich přáteli se zamyslíme nad tím, jak žít a hlásat evangelium v 21. století a jaké výzvy stojí nejen před touto českou komunitou.

Dokumentaristika

Premiéra: 11.5.2024

Výroba: 2024