Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Terra Santa News

15. 5. 2024

Zpravodajství

Premiéra: 15.5.2024

Výroba: 2024

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Ve dnech 8. a 9. května se na Olivové hoře slavil svátek Nanebevstoupení Páně. Připomeneme biblické, historické a archeologické souvislosti tohoto svátku, kdy nám Pán dává naději do našich srdcí.


Pravoslavní křestané slavili Velikonoce

Minulý týden slavili pravoslavní křesťané Velikonoce. Vrcholem velikonoční liturgie byl „Svatý oheň“.


Svátek svatého Jakuba

Hebrejsky mluvící katolíci se setkali ve vesnici Deir Rafat u příležitosti liturgického svátku svatého Jakuba, který připadá na 4. května.


Komisaři Svaté země vyzývají poutníky k návratu na posvátná místa

Navzdory tomu, že situace ve Svaté zemi neumožňuje organizování poutí ve velkém počtu, objevují se zde i menší skupiny poutníků.


Církve usilují o jednotu

Tradice velikonočních blahopřání mezi představiteli jednotlivých církví ve Svaté zemi není pouhou formalitou, ale je to prorocké gesto a důležitý nástroj ekumenického dialogu, jak směřovat k budoucí jednotě křesťanů.


Varhanní festival v Libanonu a v Sýrii

Od 12. dubna do 1. května se v Sýrii a Libanonu uskutečnilo 19 koncertů v rámci letošního ročníku Varhanního festivalu Svaté země.

Zpravodajství

Premiéra: 15.5.2024

Výroba: 2024