I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

22. 5. 2024

Zpravodajství

Premiéra: 22.5.2024

Výroba: 2024

Svátek nalezení svatého Kříže

V bazilice Božího hrobu se svátku nalezení svatého Kříže zúčastnil jen malý počet poutníků. Byly však mezi nimi divé mladé Francouzky, které do Jeruzaléma přišly pěšky až z Paříže.


100 let od založení Františkánského biblického institutu

13. května se v Jeruzalémě konala konference u příležitosti stého výročí založení Františkánského biblického institutu.


Výročí kongregace Vtěleného Slova

Latinský patriarcha Jeruzaléma sloužil mši svatou spojenou s oslavou 40. výročí založení řeholního institutu Vtěleného Slova. Kněží, řeholní sestry i laici z této kongregace pomáhají ve Svaté zemi již tři desítky let.


Pokračují setkání františkánské mládeže

V Ramle se uskutečnilo další setkání františkánské mládeže Svaté země. Členové tohoto hnutí mají mnoho nových plánů.


Kardinál Pizzaballa navštívil Gazu

Poprvé od začátku války se mohl latinský patriarcha Jeruzaléma kardinál Pizzaballa 16. května osobně setkat s trpícími křesťany v Gaze.

Zpravodajství

Premiéra: 22.5.2024

Výroba: 2024