Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Gustav Ištok - Kříž je moje cesta

Dokumentaristika

Premiéra: 18.11.2009

Výroba: 2009

Gustav Ištok Kříž je moje cesta Dokument o Gustavu Ištokovi a jeho romské rodině. Oba dva synové se vyrovnávají s neléčitelným nervovo svalovým onemocněním, Duchennovou svalovou dystrofií (DMD), známou také jako Pseudohypertrofická dystrofie. Chlapci se postupně stali úplně bezvládní a jsou odkázáni na pomoc jiných. Starší z nich, Gustav Ištok, je připojený na dýchací přístroj. Má oslabené svaly těla, ale jeho srdce je silné, a to také díky víře v Krista. Zkušenosti a slova povzbuzení, která v dokumentu zaznívají, mohou zaujmout především toho, kdo hledá odpověď na to, jak se vyrovnat s utrpením a vážným onemocněním. Dokument vznikl na základě dvou krátkých návštěv pětičlenné rodiny, která bydlí v jednopokojovém bytě na sídlišti v Handlové. Rozhovory o jejich životě spontánně probíhaly při první návštěvě. Druhé natáčení se uskutečnilo při slavení Gustavovy svátosti biřmování. Přijal ji mimořádně doma na lůžku. Název dokumentu vymyslel Gustav osobně. Chtěl vydat své svědectví o tom, že kříž je jeho cestou k Lásce a Bůh jej drží nad hladinou utrpení. Výpověď obou nemocných chlapců je kvůli lepší srozumitelnosti opatřena českými titulky. Připojujeme slova Gustava, který má nyní dvacet dva roků: „Milí chorí, chcel by som vás týmto sposobom vo vašich bolestiach a utrpení povzbudiť, aby ste odovzdávali svoje kríže nášmu Pánovi Ježíšovi Kristovi. Aby ste to brali tak, že si vás Pán Ježiš volá k službe oběti, ako on k sebe volal apoštolov. Berte to jako požehnanie od Pána Ježiša, že môžete takto slúžiť. Kde tu obetu vydžíte do konca, dostanete všetku slasť večného života. Budete v spoločnosti preblahoslávenej Panny Márie a všetkých svätých. Vy ste nádějou Pána Ježiša Krista. On vás volá. Otvorte svoje srdcia. Tímto způsobem obeta može pomocť, keď se stratí pastierovi ovečka. Podobne duše v očistci hľadajú modlitby. Pán Ježiš to zjavil svätej Faustine. Ona kráčala touto cestou. Duše v očistci môžu pocítit úlavu skrze obetu a modlitbu chorých. Môžu mať účast v Kristovej svätej Církvi.“ „Kto ma najviac lasky na sveťe? No predsa Ježiš. On za nas zomrel na križi, a to je velka laska. Zomrel za chriechy ludi a to je laska ohromnych rozmerov k človeku. To si važme, lebo to je dar od samotneho Boha, ktorý na kríži zomrel za nas, aby nam daroval novy život vo večnosti. A preto je pre nas kresťanov utrpenie velkym darom. My v tom utrpeni žijeme v Kristovi, takže každa bolesť a uzkosť nie je marna. To je velka nadej pre nas kresťanov .“ 21. 4. 2009 „Milí nemocní, chtěl bych vás tímto způsobem ve vašich bolestech a utrpení povzbudit, abyste odevzdávali svoje kříže našemu Pánu, Ježíši Kristu. Abyste to brali tak, že jako k sobě Pán volal apoštoly, tak i vás si Pán Ježíš volá ke službě oběti. Berte to jako požehnaní od Pána Ježíše, že mu můžete takto sloužit. Když tu oběť vydržíte do konce, dostanete všechnu slast věčného života. Budete ve společnosti blahoslavené Panny Marie a všech svatých. Vy jste nadějí Pána Ježíše Krista. On vás volá. Otevřete svoje srdce. Tímto způsobem – vaší obětí, můžete pomoci, když se ztratí pastýřovi ovečka. Podobně i duše v očistci hledají modlitby. Pán Ježíš to zjevil svaté Faustině Kowalské. Ona kráčela touto cestou. Také duše v očistci mohou pocítit úlevu skrze oběť a modlitbu nemocných, a tak mohou mít účast v Kristově svaté Církvi.“ „Kdo má na světě nejvíc lásky? No přece Ježíš. On za nás zemřel na kříži, a to je velká láska. Zemřel za hříchy lidí, a to je láska ohromných rozměrů vůči člověku. Toho si važme, protože je to dar od samotného Boha, který na kříži zemřel za nás, aby nám daroval nový život ve věčnosti. A proto je pro nás, křesťany, utrpení velkým darem. My v tom utrpení žijeme v Kristu, takže žádná bolest a úzkost není marná. To je pro nás, křesťany, veliká naděje.“

Dokumentaristika

Premiéra: 18.11.2009

Výroba: 2009