Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Terra Santa News

5. 6. 2024

Zpravodajství

Premiéra: 5.6.2024

Výroba: 2024

Slavnost Těla a Krve Páně

Latinský patriarcha Jeruzaléma kardinál Pierbattista Pizzaballa sloužil mši svatou ze slavnosti Těla a Krve Páně v bazilice Božího hrobu. Eucharistie je způsob, jakým se Bůh dává člověku, a tento způsob života si má osvojit i celé křesťanské společenství.


Den modliteb ke svatému Šarbelovi

Tisíce věřících přicházejí každý dvacátý druhý den v měsíci do kostela svatého Šarbela ve vesnici Isfiya na hoře Karmel. Je to pravidelný den pokání a modliteb k tomuto maronitskému světci, na památku zázraku uzdravení paní Nohad al-Shami v roce 1993.


Hudební festival Ayyar

Každý rok v květnu pořádá hudební institut Magnificat hudební festival s názvem Ayyar. Jsou to celkem čtyři koncerty, které se konají vždy ve čtvrtek na různých místech. Vystupují na něm studenti různého věku a různých národností, a návštěvníci mohou obdivovat jejich umělecké schopnosti.


Další výstava Muzea Svaté země

Vzácné exponáty z Muzea Svaté země mohou vidět lidé na putovních výstavách v různých evropských zemích. Po Lisabonu, kde výstavu navštívilo 50 tisíc zájemců, se nyní podobná příležitost nabízí v Santiagu de Compostela ve Španělsku.

Zpravodajství

Premiéra: 5.6.2024

Výroba: 2024