I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Za obzorem

Jak se studuje Etika v mediální komunikaci

Publicistika

Premiéra: 10.6.2024

Výroba: 2024

Rozhovor s doc. Jaroslavem Francem a Mgr. Veronikou Müllerovou o vzdělávání studenů v oboru Etika a kultura v mediální komunikaci.

O etice v médiích, o tom jak se s vyznat v ohromném množství mediálních výstupů kolem nás. A také o tom, jak se etika v médiích studuje na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. S vedoucím katedry doc. Jaroslavem Francem a Mgr. Veronikou Müllerovou, ale také se studenty, kteří nám představí své závěrečné práce.

Publicistika

Premiéra: 10.6.2024

Výroba: 2024