I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bolívie - Být s naším lidem

Dokumentaristika

Premiéra: 27.12.2009

Výroba: 2006

Bolívie je charakteristická svým historickým kulturním bohatstvím a dědictvím tradic. Ale také svým náboženstvím – hluboce zakořeněným v denním životě obyvatel. Přesto tato nádherná země v Latinské Americe zároveň trpí vážnými sociálními a hospodářskými potížemi. Proto v roce 1981 vznikla v Santa Cruz nová kongregace řeholnic. Nazvaly se Dominikánské sestry hlasatelky v Duchu Svatém. Tyto ženy odpověděly na volání zasvětit své životy Bohu. Cítily volání po obnoveném a entuziastickém hlásání Evangelia. Pod vedením Ducha Svatého je jejich poslání, dosáhnout k těm, kdo čelí realitě utrpení a nedostatku hodnot. Proto je jádrem jejich misie pochopitelně kázání Božího Slova.

Dokumentaristika

Premiéra: 27.12.2009

Výroba: 2006