I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou

Dokumentaristika

Premiéra: 28.12.2009

Výroba: 2006

Učení katolické církve potvrzuje, že v Božích očích jsme si všichni rovni. Nezáleží na rase, rodu nebo náboženství. Bůh nám neodpírá svou lásku, když uděláme chybu, i když nás taková chyba v očích zákona odsoudí a přivede do vězení. V chudých rozvojových zemích jako je Bolivie jsou vězňové potrestáni dvojnásobně. Nepostrádají pouze základní prostředky důstojné existence, ale také spravedlivý soudní systém, kterého se stávají oběťmi. Mnohokrát jsou potrestáni nevinní lidé a ti, kteří by mohli být snadno znovu začleněni do společnosti, jsou zanedbáváni. Práce katolické církve v Bolivijských vězeních je z větší části neočekávaně úspěšná. Různé skupiny spravované Národní společností pro vězeňské misie existují na celém území Bolívie. Bolivijská vláda vybudovala poslední maximálně bezpečné vězení v diecézi Potosí. Podporuje ho biskup Walter Pérez a otec Thomas Hermes spolu se skupinou laiků. Je skutečným příkladem křesťanské podpory pro ty, kteří jsou podrobeni jedné z nejhorších lidských zkušeností, jakou je postrádání svobody.

Dokumentaristika

Premiéra: 28.12.2009

Výroba: 2006