I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Betlém ve Španělské kapli v Novém Jičíně

Dokumentaristika

Premiéra: 29.12.2009

Výroba: 2009

Španělská kaple neboli Poutní kaple Panny Marie Bolestné je barokní kaple v Novém Jičíně. Původně dřevěná kaple, která byla postavena v roce 1621 na místě pochování španělských císařských jednotek, které byly pobity protestantskými jednotkami krnovského markraběte. V současné době je kaple v areálu Smetanových sadů v Novém Jičíně a naproti kapli stojí novojičínská okresní nemocnice. 
Součástí inventáře kaple je i mechanický betlém, který je vystaven v době vánočních svátků. Podle záznamu o historii Španělské kaple byly první jesličky zakoupeny pro tento kostel v roce 1860 za 100 zlatých. Po padesáti letech v roce 1910 druhé a v roce 1919 byl proveden poslední nákup. Tyto záznamy potvrzují i dvě figurky, které mají na spodní části podstavce dochovaný, tužkou napsaný letopočet. Figurka ležícího pastýře (umístěného u ohně vpravo nahoře) má vyznačený letopočet 1889 se jménem Johan Gering. Figurka darovníka (červeně oděný muž, který nese housata v košíku) má taktéž tužkou napsaný letopočet 1900. Dnes je tato figurka umístěna na pohyblivém pásu a vidíme ji chodit k Ježíškovi. Poslední dochovaný letopočet je namalován na jedné části města, a to 1918. 

Dokumentaristika

Premiéra: 29.12.2009

Výroba: 2009