I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Otevřely se jim oči - PhLic. Kateřina Lachmanová

Duchovní pořady

Premiéra: 2.1.2009

Výroba: 2006

Kateřina Lachmanová je od dubna 2006 opět koordinátorkou hnutí Obnovy v ČR. Po osmi letech postgraduálních studií v Římě, kdy se věnovala postupně spirituální teologii, křesťanské antropologii a psychologii, pracuje znovu pod Pastoračním střediskem v Praze a vyučuje na KTF v Praze.

Duchovní pořady

Premiéra: 2.1.2009

Výroba: 2006