I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pro vita mundi

Eva Hudečková

Publicistika

Premiéra: 31.12.2009

Výroba: 2009

Místo toho, aby se nechala zadupat do země, zapustila kořeny pravdy ještě hlouběji. O tom svědčí nejen její skvělá literární díla, ale také její postoj k životu. Eva Hudečková vystudovala herectví na Divadelní fakultě Akademie múzických umění. Herecké profesi se věnovala do roku 1984. Ztvárnila řadu zajímavých rolí v divadle, v televizi i ve filmu, její práce byla oceněna několika cenami. Od poloviny osmdesátých let se věnuje psaní, v roce 1992 se představila jako spisovatelka svou prvotinou "Bezhlavá kobyla". Román se setkal s nadšeným ohlasem a přízní čtenářů a odborné kritiky. Je fascinujícím obrazem doby, kterou autorka prožívala v totalitním režimem pronásledované rodině, ve kterém "mračna pohřbila slunce a lidé nevěděli, co si počít se svými hříchy a se svým svědomím." Román "O ztracené lásce" vyšel v roce 1995. Je dramatickým obrazem osudu nemilovaného děťátka, které se narodí do ztraceného světa, odmítané vlastními rodiči, protože se nevydařilo podle jejich gusta. Holčička Honza, která se "provinila" tím, že není kluk, roste jako dříví v lese, stíhaná spíš zlem než dobrem. Přes všechna příkoří však hledá lásku ve svém srdci, jako jedinou možnou cestu k ostatním lidem, neboť poznává na každém kroku své životní pouti, že svět bez lásky nemá smysl.

Publicistika

Premiéra: 31.12.2009

Výroba: 2009