Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Cesta k andělům

Otmar Oliva - výtvarník

Publicistika

Premiéra: 31.1.2010

Výroba: 2010

Akademický sochař Otmar Oliva se narodil v Olomouci. Ovlivněn kulturním prostředím a duchovním klimatem starobylého moravského města. Vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti a pražskou Akademii výtvarných umění. Počátek jeho profesionální dráhy byl osudově poznamenán politickou represí, žalářováním a umlčováním za šíření materiálů Charty 77. Olivova umělecká osobnost se utvářela pod vlivem myslitele, učitele a rádce akad. mal. Vladislava Vaculky existenciální zkušeností i studiemi a poznáváním anticko-křesťanských kořenů evropské civilizace.

Publicistika

Premiéra: 31.1.2010

Výroba: 2010