I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Děti ulice

Dokumentaristika

Premiéra: 3.3.2010

Výroba: 2007

Ztráta tradičních rodinných hodnot způsobila, že na děti z různých částí Afriky pohlíží jejich rodiče jako na subjekty, které jim mají přinést jenom užitek. Takové děti utíkají z domova a žijí na ulici plné násilí a nemocí. Saleziáni Dona Bosca vedou domovy, kde se snaží takovým dětem pomoci získat vzdělání nebo zaměstnání. Zde jim také zajišťují lékařskou péči a dokonce náhradní rodinu.

Dokumentaristika

Premiéra: 3.3.2010

Výroba: 2007