I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jako hořčičné zrnko

Dokumentaristika

Premiéra: 30.3.2010

Výroba: 2008

První staletí církve se nesla ve znamení velkého krveprolití, ale současně v duchu hluboké a upřímné víry. Každodenní příběhy obyčejných lidí se odehrávají na pozadí velkého tajemství, jakým bylo rodící se křesťanství. Režisér Alberto Castellani, z jehož dílny mohl český divák shlédnout například cyklus „Po stopách apoštola Pavla“, „Po stopách Ježíše Krista“ nebo „Abrahám“, se ve svém šestidílném dokumentu vydává tentokrát na místa, kde žili první svědkové křesťanské víry, a za pomoci biblických i mimobiblických pramenů, svědectví archeologických nálezů i výsledků teologického bádání různých odborníků, rekonstruuje příběh z knihy Skutků apoštolů a prvopočátky církve. Castellaniho odborný přístup k historické dokumentaci a zároveň hluboká vnímavost k biblickému poselství propůjčuje jeho dílu vysokou dokumentární i uměleckou hodnotu.

Dokumentaristika

Premiéra: 30.3.2010

Výroba: 2008