I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Mikuláš Kroupa - novinář

Dokumentaristika

Premiéra: 14.4.2010

Výroba: 2010

V rodině Kroupových jsou všichni buď politici, novináři, nebo muzikanti. Daniel Kroupa, otec Mikuláše, je bývalý poslanec, senátor, jeden ze zakladatelů ODA, za komunistů disident a Chartista. Maminka Marie je vystudovaná chemička a pochází z rodiny slavného hudebního skladatele Pavla Bořkovce a spisovatelky Hany Proškové. Janka, staršího bratra Mikuláše, zná v této republice snad každý, už patnáct let odhaluje nejdřív jako televizní později píšící investigativní novinář nepravosti. Jeho slavné kauzy si určitě vybavíte, napovím hesly například Kájínek, Berdychův gang. „Pět na stole v českých“. Matěj, mladší brácha Mikuláše, je muzikant – hraje na violu, kytaru, akordeon, také skládá. Jeho hudbu můžete slyšet v divadle Minor, Chebském divadel, ale i v televizi a rádiu. Dělal třeba znělky k Mikulášovým dokumentům Příběhy 20. století – a abych nezapomněl – také je sbormistr. František, předposlední z bratrů Kroupových, také rozumí hudbě - hraje na violoncello, vydělává si ale obchodem. Martin je Mikulášův nejbližší spolupracovník, parťák v Post Bellum, s ním dělá Příběhy 20. Století, Paměť národa, výstavy My jsme to nevzdali a mnoho dalšího. Nejmladší Majda hraje jazz na klavír a zpívá.

Dokumentaristika

Premiéra: 14.4.2010

Výroba: 2010