I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Dobrý pastýř biskup Jorge Gottau - Argentina

Dokumentaristika

Premiéra: 31.3.2010

Výroba: 2005

V různých částech světa se setkáváme s různým utrpením. Podle mínění mnohých lidí toto utrpení pochází prostě z nepřátelského prostředí, ve kterém se trpící nacházejí. V našem moderním světě je však možné pro většinu světové populace zlepšit těžké podmínky, které takové obtíže vytvářejí. Ti, kdo byli povoláni a měli odvahu žít chudým životem, aby byli nablízku lidem - kněží, řádové sestry, laici, kteří přijali tento závazek – ti všichni představují opravdovou Boží moc.

Dokumentaristika

Premiéra: 31.3.2010

Výroba: 2005