I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Cesta k andělům

Miloslav Fiala - prezident České katolické Charity

Publicistika

Premiéra: 22.5.2010

Výroba: 2010

Geneze kněžství a řehole: první myšlenka ve 12 letech o premonstrátech, ale bez duchovního vedení, proto jen citové tíhnutí ke kněžství. Při studiu v Praze silný vliv jezuitů (P. Mikulášek aj.), úvaha o vstupu, ale po návratu z vyšetř. vazby mi sami doporučili, abych nejprve dokončil studium ekonomie, a pak přišel. Na vojně rozhodnutí ke studiu teologie, během zaměstnání tajné studium a noviciát u premonstrátů, opatem Vítem Tajovským udělena nižší kněžská svěcení. V r. 1958 žádost o přijetí na teolog. fakultu Litoměřice, po výslechu na Stb jsem žádost stáhl. Tajné exercicie u nás i na Slovensku, práce s terciáři OPraem, duchovní obnovy, rozvážení Informací o církvi a Teologických textů pod vedením dr. Oty Mádra… Od 1.1.1990 redaktor náboženských pořadů v Čs. rozhlase, od 1.1.1991 do r. 1998 tiskový mluvčí ČBK, pak prezident Čes. katol. Charity (kde upřednostňoval Boží Lásku před ekonomickým kalkulem). Nyní exercitátor, výpomoc v duch. správě, duch. obnovy, tisk, rozhlas, terciáři-premonstráti…

Publicistika

Premiéra: 22.5.2010

Výroba: 2010