I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Antonín Randa - novinář

Dokumentaristika

Premiéra: 12.5.2010

Výroba: 2010

S Antonínem Randou jsem byl nejen doma s dětmi na pražských strašnických prolézačkách, ale i v jeho farnosti v pražském hostivařském kostele, zvonici a na faře dnes už proslavené znovuobjevením středověkých fresek. Dále jsme natáčeli v pražském břevnovském klášteře jeho oblíbeném místu a to i v břevnovské hospůdce, která je součásti areálu. Ale hlavně jsem točili v redakci katolického týdeníku v Praze Londýnské ulici a z oken jsme házeli nafukovací balónky s logem televize Noe, Radia Proglas a Katolického týdeníku v barvách vatikánské vlajky. S redaktory jsme chtěli skandovat „Slávia, Slávia“, abychom se vetřeli do přízně šéfredaktora Antonína, ale nějak nám to nevyšlo a skandovali jsme každý něco jiného.

Dokumentaristika

Premiéra: 12.5.2010

Výroba: 2010