I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Slovo a obraz podle Tomáše Špidlíka

Dokumentaristika

Výroba: 2007

Dokumentaristika

Výroba: 2007