I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Camerata Janáček

Dokumentaristika

Premiéra: 25.6.2010

Výroba: 2001

Milovníci vážné hudby se v tomto dokumentu seznámí se vznikem a historií hudebního tělesa Camerata Janáček.

Dokumentaristika

Premiéra: 25.6.2010

Výroba: 2001