I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pro vita mundi

sr. Marie Fidelis Šilerová

Publicistika

Premiéra: 10.11.2012

Výroba: 2006

"Radost být ženou" O tom, že poslání ženy může být naplněné i v řeholním povolání bude hovořit sestra Marie Fidelis Šilerová z Brna, z Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny. Pořadem provází Jaroslav Kratka.

Publicistika

Premiéra: 10.11.2012

Výroba: 2006