I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Naše zasvěcení

Dokumentaristika

Premiéra: 4.8.2010

Výroba: 2009

Rok 2009 byl pro celou salesiánskou rodinu, především pro salesiány, „rokem milosti“. Podle záměru hlavního představeného Dona Pascuala Cháveze Villaneuva, byl prožíván jako duchovní a pastorační cesta. Začal 31. ledna 2009 a svoje vyvrcholení měl 18. prosince, v den založení Kongregace salesiánů. DVD obsahuje poselství, které IX. nástupce Dona Boska chtěl předložit salesiánům celého světa, aby právě 18. prosince obnovili své řeholní zasvěcení. Video inspirované Dopisem hlavního představeného „Povolal k sobě ty, které chtěl, aby šli za Ním“, prochází události, které charakterizují zrození Kongregace a základní aspekty salesiánské identity: Zasvěcený život, věrnost Stanovám, přednostní lásku k mládeži a otevřenost salesiánské rodině.

Dokumentaristika

Premiéra: 4.8.2010

Výroba: 2009