I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kouzlo štípských varhan

Dokumentaristika

Premiéra: 8.8.2010

Výroba: 2010

Varhany postavili roku 1890 František Čapek a Max Zachistal z Kremže (nynější Rakousko) a štípský nástroj patří k jejich největším dílům. Stavbu varhan ve výši 5.500 zlatých hradil tehdejší patron kostela hrabě František Seilern. Varhany jsou vyrobeny z velké části ze dřeva tzn. impuls od klávesy až k píšťale je veden pomocí systému dřevěných táhel. Za celou dobu jejich existence nebyl prováděn žádný zásadní zásah a nástroj se tedy zachoval v nezměněné podobě. Bohužel v posledních letech můžeme pozorovat silné působení červotoče a dřevokazného hmyzu. V roce 1996 byl sice proveden základní zásah proti červotoči, ale kvůli nedostatku finančních prostředků se nepřistoupilo ke komplexní impregnaci celého nástroje a dřevěné podlahy kůru. Taktéž za více jak sto let nebylo přistoupeno k odbornému seřízení celého systém varhan a varhany se stávají nehratelnými.

Dokumentaristika

Premiéra: 8.8.2010

Výroba: 2010