I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Cesta do Damašku

Dokumentaristika

Premiéra: 24.9.2010

Výroba: 2009

Šavel byl synem zámožného Žida z města Tarsu. V rodném městě získal vzdělání v řeckých školách a poté odešel do Jeruzaléma, aby se seznámil se Zákonem svých předků. Přiklonil se ke straně farizejů a horlivě pronásledoval křesťany, považované za rouhače. Zakrátko se stal jedním z nejvýznamnějších pronásledovatelů Kristových učedníků, a když se rozprchli z Jeruzaléma do cizích měst, vyžádal si povolení, aby po nich směl pátrat i tam. Vypravil se z Jeruzaléma do Damašku, aby zajímal tamější křesťany. Když se však blížil k městu, stalo se mu něco, co navždy změnilo jeho život a poslání.

Dokumentaristika

Premiéra: 24.9.2010

Výroba: 2009