I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Svět mýma očima

Prašivá 2010

Dokumentaristika

Premiéra: 24.8.2010

Výroba: 2010

Co všechno na Prašivé děti čekalo? Na jednotlivých stanovištích se mohly setkat děti zdravé s těmi, které žijí svůj život s nějakým hendikepem. Mohly se například naučit modlitbu Otčenáš ve znakové řeči, vyzkoušet si, jaké to je vypravit se do školy jen pomocí jedné ruky, seznámit se s canisterapií nebo se budou mohly posadit na vozíček a zkusily se s ním pohybovat. „Letošní téma „Svět mýma očima“ vychází z Lukášova evangelia, kdy slepý u Jericha prosí Ježíše: „Pane, ať vidím.“ Svět před jeho uzdravením a po něm byl pořád stejný, ale on jej viděl jinak.

Dokumentaristika

Premiéra: 24.8.2010

Výroba: 2010