I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Matka Tereza

Hudba - ostatní

Premiéra: 26.8.2010

Výroba: 2005

Autor písně děkuje nejen Bohu, ale i Matce Tereze, za její příkladnou lásku nemocným a opuštěným lidem.

Hudba - ostatní

Premiéra: 26.8.2010

Výroba: 2005