Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Angola - mladá země

Dokumentaristika

Premiéra: 1.9.2010

Výroba: 2007

Film přibližuje práci salesiánů v této tak mladé zemi, která byla postihnuta občanskou válkou. Nádherným způsobem můžeme vidět rozvíjející se salesiánské dílo k jehož 30. výročí přítomnosti Salesiánů v této zemi se pomalu blížíme. Chudoba a bída je pomalu vystřídána vzděláním a výchovou mladé generace, která převažuje v národě Angolanů. Svědectví víry misionářů bylo také zpečetěno mučednickou krví salesiánem a mladým katechetou.

Dokumentaristika

Premiéra: 1.9.2010

Výroba: 2007