I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Polední modlitba Sv. otce Františka

Duchovní pořady

Premiéra: 5.9.2010

Výroba: 2023

Svatý otec se společně s místními věřícími, poutníky a turisty, modlí polední modlitbu na svatopetrském náměstí ve Vatikánu nebo na některé ze svých apoštolských cest ve světě.

Duchovní pořady

Premiéra: 5.9.2010

Výroba: 2023