I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Poodří - mokřady mezinárodního významu České republiky

Dokumentaristika

Premiéra: 8.7.2011

Výroba: 2010

Chráněná krajinná oblast Poodří je součástí mezinárodní sítě mokřadů, zahrnutých do celosvětové konvence na ochranu mokřadních biotopů. Jedná se především o vzácnou nivu s přirozeným tokem Odry s přírodními i umělými vodními toky a několika rybničními soustavami.

Dokumentaristika

Premiéra: 8.7.2011

Výroba: 2010