I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Cesta k andělům

Scepan Delan - Lužický Srb

Publicistika

Premiéra: 13.11.2010

Výroba: 2010

S Lužickým Srbem Scepanem Delanem jsme se v talkshow Cesta k andělům dále zamýšleli nad vnějším i vnitřním domovem Lužických Srbů. Jejich identitou posílí blahoslavení P. Aloise Andrického, který se stává prvním blahoslaveným Lužickým Srbem a také o důležitosti křesťanského skautingu na zdravém formování mládeže. Dále viz. http://www.tvnoe.cz/detail-poradu/bet-lechem-vnitrni-domov-9-dil-scepan-delan.html

Publicistika

Premiéra: 13.11.2010

Výroba: 2010