I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Vychovávejme se srdcem dona Bosca

Dokumentaristika

Premiéra: 29.9.2010

Výroba: 2008

Vychovávat mladé znamená podle Dona Boska provázet a sledovat proces jejich růstu tak, jako dobrý rolník obdělává půdu a pečuje o rostliny, které v ní rostou. Poselství na rok 2008 charakterizují tři tematické okruhy: 1. salesiánská pedagogika a preventivní systém, dědictví, které je potřeba poznat a žít. 2. nová výchova pro integrální rozvoj mladých lidí 3. výchova a podpora lidských práv, zvláště práv nezletilých.

Dokumentaristika

Premiéra: 29.9.2010

Výroba: 2008