I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pro vita mundi

PhDr.h.c. Pavel Žák

Publicistika

Premiéra: 23.10.2010

Výroba: 2009

Doktor Pavel Žák byl komunistickým režimem po únoru 1948 vyloučen z vysoké školy. Za organizování ilegální studentské organizace byl o rok později zatčen a odsouzen na 16 let vězení. Jedenáct let strávil ve věznicích a uranových dolech. Propuštěn byl až v roce 1960. Až do roku 1989 byl perzekvován komunistickým režimem. Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka IV. třídy PhDr.h.c. Pavlu Žákovi za zásluhy o rozvoj humanity a lidská práva.

Publicistika

Premiéra: 23.10.2010

Výroba: 2009