I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

MUDr. Marie Svatošová - Nemocný člověk v rodině

Duchovní pořady

Premiéra: 5.1.2011

Výroba: 2010

MUDr. Marie Svatošová v přednášce popisuje, jakým způsobem se starat o nemocného člověka v rodině. Nezaměřuje se přitom na skutečnosti, jak o něj pečovat po fyzické stránce, ale dává do popředí duchovní a duševní stránku péče a potřeby nemocného i pečujícího. Mnoho námětů ilustruje na vnitřně dotýkajících se příkladech ze své praxe.

Duchovní pořady

Premiéra: 5.1.2011

Výroba: 2010