I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Dobrý pastýř: Mons. Marcelo Palentini

Dokumentaristika

Premiéra: 10.1.2011

Výroba: 2010

Monsignore Marcelo zajíždí při výkonu své pastorační služby i do těch nejnepřístupnějších a nejnehostinnějších lokalit tohoto regionu /severní oblast Argentini/. Jedním z úkolů naší mise je setkávat se s lidmi, napomáhat jim v zachování jejich důstojnosti přestože žijí v tíživé chudobě a v bolestném odloučení, a také jim dopomáhat k odhalení, že Bůh k nám promlouvá, že nás miluje a provází na cestě životem i proměnami jimiž procházíme.

Dokumentaristika

Premiéra: 10.1.2011

Výroba: 2010