I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jižní Afrika - Rozsévání v slzách

Dokumentaristika

Premiéra: 17.1.2011

Výroba: 2007

Statistické údaje to v případě Jižní Afriky dokládají. Nepopíratelně, přinejmenším co se týče subsaharské Afriky, která je podle organizace UNAIDS zaplavena virem HIV a nemocí AIDS více než kterýkoliv jiný región světa. Je to velice bolestná obrovská zátěž. Proto HIV AIDS obrazně přirovnávám k volně se šířícímu požáru. Církev se pochopitelně musí zabývat HIV a AIDS, už třeba proto, že postihly tolik jejích členů. A také vzhledem ke svým závazkům, zejména v Jižní Africe. Aspekt služby lidstvu je zaměřen právě na oblasti, kde lidstvo strádá a potřebuje pomoc církve.

Dokumentaristika

Premiéra: 17.1.2011

Výroba: 2007