I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kazachstan - Ruslan

Dokumentaristika

Premiéra: 18.1.2011

Výroba: 2009

Církev v Kazachstánu je bohatá ve víře, avšak co se týče materiálního zabezpečení je chudá. Díky Bohu se tato církev může opřít o mnoho organizací, ale především o obětavé lidi, kteří je podporují, bytosti oddané a štědré. Jednou z nich je například „Pomoc církvi v nouzi“ sestávající z osob zprostředkovávajících pomoc od upřímných lidí, kteří se o kněze zajímají a chtějí jim být nápomocni, třeba při udržování budovy, zásobování seminaristů – vždyť mladý člověk mívá často hlad jako vlk – při pokrývání výdajů a v mnoha dalších jednotlivostech . . .

Dokumentaristika

Premiéra: 18.1.2011

Výroba: 2009