I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Betlémská hvězda

Za čím putovali tři králové?

Dokumentaristika

Premiéra: 25.12.2010

V pořadu vystupují: -Astronom Pavel Suchan, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. -Astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. -Teolog Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., Katolická teologická fakulta UK (vedoucí katedry biblických věd)

Dokumentaristika

Premiéra: 25.12.2010