I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Ilja a Věra Rackovi - televizní pracovníci a divadelníci

Dokumentaristika

Premiéra: 13.4.2011

Výroba: 2011

Věra a Ilja Rackovi jsou dlouholetí manželé. On je bývalý ředitel ostravského studia České televize, ale také divadelní režisér a syn známého herce Ilji Racka staršího. Věra je ženou svého muže, maminkou tří jejich dětí, babičkou čtyř vnoučat. Na Pedagogické fakultě, obor sociální pedagogika a resocializace vypracovává bakalářskou práci na téma „ Vyjádření postoje těžce zdravotně handicapovaných lidí, bez možnosti verbální komunikace…. Chce se svým manželem obhájit názor o celistvosti a dokonalosti duše u jakkoliv postiženého jedince, byť to tak na první pohled nevypadá. Podíváme se s nimi do dílny, kde se tesají do pískovce andělé a do kovárny, kde si ukováme andílka. S manželi Rackovými navštívíme také jejich domácnost, podíváme se na představení o labutích, pro které jim byla inspirací jejich dcera Zuzanka, která se na nás dívá již z nebe.

Dokumentaristika

Premiéra: 13.4.2011

Výroba: 2011