I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bulharsko -Život ve skrytosti

Dokumentaristika

Premiéra: 14.2.2011

Výroba: 2008

Po pádu bulharského komunismu v roce 1990 se i katolická církev mohla vrátit k normálnímu fungování, a stejně tak nárokovat navrácení zkonfiskovaného majetku. Sofijské karmelitky žily ještě pár dalších let na kostelním kůru, zatímco eucharistiánky, nacpané v jejich malém domku připojeném ke kostelu mohly začít uvažovat o zahájení otevřeného praktikování své víry a také o jejím sdílení s ostatními. Karmel v Sofii, založený sestrami z Konstantinopole, byl prvním Karmelem východního ritu na světě vůbec. Sestry brzy přijaly nabídku obývat dřívější dům arcibiskupa Roncalliho (čti Ronkaliho), papežského legáta v Bulharsku a pozdějšího papeže Jana XXIII. Po druhé světové válce a převzetí moci komunisty byly všechny karmelitky zahraničního původu vyhoštěny z Bulharska a roku 1952 byly také sestry bulharského původu přinuceny konvent opustit. Karmel Svatého Ducha byl založen 24. května 1935 na prosbu a žádost minulého katolického biskupa východního ritu, biskupa Kirila Kurtewa spolu s arcibiskupem Roncallim. Byla to opravdu inovativní iniciativa: je to první karmelitský konvent východního ritu. Byl založen s jasným záměrem, aby se sestry modlily za jednotu církví.

Dokumentaristika

Premiéra: 14.2.2011

Výroba: 2008