I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kněz zpívající reggae - Jamajka

Dokumentaristika

Premiéra: 1.3.2011

Výroba: 2008

Neustále zelená a prosluněná Jamajka je vskutku turistickým rájem na zemi. Přesto právě tady v roce 1981 výjimečný muž, syn čínského přistěhovalce, Otec Richard Ho Lung, zakládá svou misi. Objevuje temnější a zlověstnější stránku Jamajky: chudobu, strádání a realitu, kterou vyvolala válka drogových gangů a obchodníků se zbraněmi. Společně se svými dvěma přáteli založil Misionáře chudých (MOP), a klade si za cíl pomáhat kingstonským nejchudším obyvatelům. Brzy se stává neúnavným hlasem bojujícím za jejich věc. Bratři pracují ve svých centrech, kde pečují o oběti AIDS, tělesně a duševně handicapované, děti, těhotné ženy a vězně. Vedou skrovný život a za svou práci a pomoc chudým nežádají žádnou odměnu. Jejich jediným zdrojem příjmu jsou rozliční dárci a organizace včetně Pomoci církvím v nouzi. A pomáhá nejen tímto způsobem, ale i díky hudebnímu talentu, který včlenil do své práce s Misionáři chudým, a také pomoci skupin profesionálních hudebníků, herců a dobrovolníků, Otec Richard přichází s Projektem Otce Ho Lunga a přátel. Všechny jejich příjmy slouží k podpoře charitativní práce Misionářů chudých.

Dokumentaristika

Premiéra: 1.3.2011

Výroba: 2008