I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Naše cesta

Salesiáni na Madagaskaru

Dokumentaristika

Premiéra: 16.3.2011

Výroba: 2005

Salesiáni přišli na Madagaskar před 25 lety a rozvinuli tady velkolepé dílo mezi nejchudší vrstvou obyvatelstva. Jejich činnost je založena na budování sítí škol, oratoří, farností a hřišť. Nejdůležitějším posláním salesiánských misionářů je hlásání evangelia a působení mezi chudými lidmi, které uskutečňují skrze sociální službu. Celému dílu Bůh žehná, neboť salesiánské domy jsou po celém ostrově a to jak ve velkých městech, tak i na opuštěném venkově.

Dokumentaristika

Premiéra: 16.3.2011

Výroba: 2005