I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Patagonie

Misionářský sen

Dokumentaristika

Premiéra: 12.4.2011

Výroba: 2007

Don Bosko rád vyprávěl chlapcům své sny. Často jim povídal o šíření evangelia a misijním poslání salesiánů. Ve snech viděl snad téměř všechny světadíly a různé exotické země. Vždy se jednalo o misijní cesty mezi ty nejchudší, kam Boží slovo proniká s co největší obtíží. Země Patagonie patřila mezi první sny tohoto velkého světce. Dožil se jen několika misijních výprav a jedna z prvních byla právě do této země. Don Cagliero1 je velký realizátor Boskových snů, ale také muž Boží a apoštol evangelia. Výprava do této země svědčí o poslání salesiánů mezi ty nejchudší.

Dokumentaristika

Premiéra: 12.4.2011

Výroba: 2007