I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Na koberečku

se Zuzanou Pospíšilovou

Publicistika

Premiéra: 2.5.2011

Výroba: 2011

Ve 105. Koberečku přivítáme paní Zuzanu Pospíšilovou, autorku mnoha knih, z nichž velkou část jsme představili také v našem pořadu. Zeptáme se jí, jak se dostala ke psaní knih a poprosíme o představení již vydaných titulů.

V knižním tipu si přiblížíme knihu Deset slov o víře od Bruna Ferrera. Populární autor „příběhů pro duši“ rozebírá v deseti kapitolách důvody, proč má smysl být křesťanem. Na příkladech textů z Písma, ze slavných autorů i z příběhů všedního dne ukazuje smysluplnost volby člověka pro křesťanství a víru. Přijetí křesťanství (poselství Krista a církve) chápe jako obdarování pro každého člověka, který ve svém životě touží po nalezení společenství, přístřeší pro svou duši, vertikální rozměr své existence i přesah, který směřuje za tento pozemský život.

V tipu na film se pak zaměříme na snímek Lidice. Ve filmu režiséra Petra Nikolaeva uvidíme Karel Rodena, Zuzana Bydžovskou, Ivana Trojana, Milan Kňažka, či Jan Budaře.

Publicistika

Premiéra: 2.5.2011

Výroba: 2011