I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jan Pavel II., život Karola Wojtyly

Dokumentaristika

Premiéra: 30.5.2011

Výroba: 2004

Dokument zachycuje mimořádný příběh muže Karola Wojtyly, který začal tisíce kilometrů od Říma, v malé polské vesnici. Navštívíme dům, v němž se narodil, ale i místa, kde vyrůstal, kde se modlil, studoval a pracoval. O své svědectví se podělí lidé, kteří ho znali osobně. Také si přiblížíme duchovní putování muže z daleké země, který po několika staletích usedl na Petrův stolec, aby přivedl církev a lidstvo do třetího tisíciletí. To vše díky své odvaze a zapálenému duchu.

Dokumentaristika

Premiéra: 30.5.2011

Výroba: 2004