I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Velká laboratoř pro život – Italská nemocnice v Damašku

Dokumentaristika

Premiéra: 21.6.2011

Výroba: 2011

Damašek je městem s velkou historií. V srdci tohoto antického města žijí a pracují více než 100 let sestry FMA. Přišly sem v roce 1913 na žádost Národní asociace pomoci italským misionářům v zahraničí – A.N.S.M.I.1. Přežily obě světové války. Nemocnice byla častokrát zabrána armádou a sestry musely uprchnout do Betléma. Po druhé světové válce přebírají znovu nemocnici. Po arabské válce v roce 1971 se život v nemocnici velmi rychle rozvíjí. Díky pomoci A.N.S.M.I. a dalším dobrodincům se podařilo nemocnici patřičně vybavit moderními přístroji. Nemocnice přijímá všechny lidi bez rozdílu náboženství a sociálního postavení. Zvláštní péče je věnována chudým. Duch Dona Boska, rodinná atmosféra a smysl pro zodpovědnost a spolupráci jsou pilíře, na kterých stojí celé salesiánské dílo v Damašku.

Dokumentaristika

Premiéra: 21.6.2011

Výroba: 2011