I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Josef Koláček - bývalý šéf Radio Vaticana

Dokumentaristika

Premiéra: 11.5.2011

Výroba: 2011

Pater Josef Koláček, jezuita se narodil 1.9.1929 v Bystrci u Brna a po studiích na reálném gymnáziu v Brně-Žabovřescích a maturitní zkoušce v roce 1948 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova na Velehradě. V noci z 13. na 14. dubna 1950 byl zatčen spolu s ostatními jezuity a převezen do koncentračního tábora v Bohosudově a pak do Oseku. Odtud byl odveden k PTP (pomocnému technickému praporu) Komárno. V letech 1954-68 pracoval jako pomocný dělník a soukromě studoval teologii. V roce 1968 odešel do Rakouska a na universitě v Innsbrucku (1968-1970) dokončil teologická studia. Po ukončení magisterského studia z teologie byl poslán do Vatikánského rozhlasu. Byl dlouholetým redaktorem (od r.1970) a v letech 1971-2001 vedoucím české sekce. Je spisovatelem, publicistou z řad jezuitů a překladatelem z němčiny, francoužštiny, italštiny a španělštiny. Natáčeli jsme s ním pro náš cyklus dokumentárních portrétů Léta letí k andělům v Římě v jezuitské rezidenci, v Radiu Vaticana, v ulicích Říma, ale i v brněnské Bystrci.

Dokumentaristika

Premiéra: 11.5.2011

Výroba: 2011