I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Na koberečku

Kostely a křesťanská kultura v Goi

Publicistika

Premiéra: 16.5.2011

Výroba: 2011

Ve 106. Koberečku. se ohlédneme za výstavou Kostely a křesťanská kultura v Goi. Výstavu mohli čeští návštěvníci navštívit na několika místech: v Praze, Brně a v Ostravě. Zde jsme si o ní a o Indii povídali s jeho excelencí, velvyslancem Indie v ČR - panem D. P. Srivastavem, prvním tajemníkem velvyslance - panem Mahinderem K. Khuranem a organizátorem výstavy Karlem Praisem. Křesťanství přišlo do Indie kolem roku 50 po Kristu. A dnes v Indii žije 24 milionů křesťanů, kteří ovlivnili a přispěli k indické kultuře a historii. Jsou plně respektováni jako součást státu a společnosti. Goa je velice malebnou částí Indie. Není to jediný region, kde můžeme nalézt křesťanství nebo kostely, ty jsou po celé Indii, ale určitě je to jedna z nejhezčích častí Indie. S krásnými plážemi, s několika unikátními kostely, které byly postaveny v 15. století. Například kostel svatého Františka. Výstava byla vytvořena výborným fotografem - Benoe K. Behelem, který fotí krajiny.

V knižním tipu jsme pro vás objevili knížku Axela Braunse – Pestrostíni a netopýři, kterou vydal Portál. Skrze bizarní, často humorné obrazy autor mapuje své originální a autistickým viděním světa ovlivněné složité objevování dětství a mládí. Postupná ztráta vnímání tváří, slov a souřadnic bezprostředního okolí vede k izolaci Axela - dítěte od svých rodičů a bratra, k osamocenému hraní si na okraji pískoviště, a nejlépe ve sklepě v „domě s dvorem“. Axel Brauns pochází z Hamburku, studia ekonomie a práva zanechal a začal se věnovat spisovatelství. Přestože byl od dětství postižen Aspergerovým syndromem, navštěvoval kurzy psaní a usilovně pracoval na svém prvním románu. V roce 2000 založil literární salón.

A nakonec vám nabídneme filmový tip Hop. Hlavní aktér - velikonoční zajíček vlastní farmu na velikonoční sladkosti někde na Velikonočním ostrově. Tenhle zajíc má syna, jemuž by kvetoucí podnik brzy rád předal. Jenže syn by se raději stal slavným bubeníkem. Svěží a vtipný snímek, u něž sice nemůžete očekávat velké pravdy ani duchovní poselství, režíroval Tim Hill. Ale zasmát se můžete každopádně.

Publicistika

Premiéra: 16.5.2011

Výroba: 2011