I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Cesta k andělům

Jiří Bonaventura Štivar - kapucín

Publicistika

Premiéra: 11.6.2011

Výroba: 2011

Jiří Bonaventura Štivar je brněnským kapucínským kvardiánem a překladatelem legend o sv. Františkovi a sv. Kláře. Povídali jsme si o kapucínských svatých hlavně o scholastickém sv. Bonaventurovi a téměř současníkovi sv. P. Piovi z minulého století obdarovaného výjimečnými duchovními vlastnostmi a také pečetěmi, znameními tzv. stigmaty. V Ostravě ve svém rodišti studoval vysokou školu Báňskou během ní podal přihlášku do Litoměřického semináře a studoval na tamní CMBF a po revoluci studia dokončil v Olomouci. Dále byl poslán na studia spirituality do Říma.

Publicistika

Premiéra: 11.6.2011

Výroba: 2011