I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Cesta k domovu

Dokumentaristika

Premiéra: 28.5.2011

Výroba: 2011

Základní ideou Charitního domu sv. Františka je poskytování komplexu služeb lidem bez domova s cílem pomoci jim řešit nepříznivou životní situaci a minimalizovat tak jejich závislost na systému sociální pomoci. Snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života těchto lidí poskytnutím noclehu či ubytování, pomoci jim najít další uplatnění či zakotvení. Cílovou skupinou jsou lidé bez přístřeší, kteří se ocitnou v takové životní situaci, kterou vnímají jako obtížnou a naléhavou a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Podpůrným projektem je prodej časopisu Nový prostor. Jako nové aktivity realizujeme projekt „Byty na půli cesty“ jako nadstavbu ubytovny zařízení a projekt „Terénní služba“ - Kontaktní místo pro osoby v nouzi, zaměřený na pomoc lidem žijícím na ulici.

Dokumentaristika

Premiéra: 28.5.2011

Výroba: 2011