I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

BET LECHEM - vnitřní domov

Nepomucenum - český ostrov v římském moři

Dokumentaristika

Premiéra: 28.9.2011

Výroba: 2011

Jana Studničková a Otakáro Schmidt pro cyklus Bet-Lechem natáčeli před velikonoci roku 2011 v Římě, přesněji na českém ostrově v římském moři, v legendárním kněžském semináři, zvaném Nepomucenum.

Papežská kolej Nepomucenum není studentskou kolejí v běžném slova smyslu. Je především kněžským seminářem, tedy studentskou komunitou, kde se připravují mladí muži, seminaristé, k budoucímu poslání katolických duchovních (kněží). Kromě nich zde žijí také někteří vybraní mladí kněží, kteří v Římě studují, aby dosáhli odborného vzdělání v různých teologických vědách. V koleji se také realizují různé krajanské aktivity, setkání, přednášky apod., a v neposlední řadě Mše svaté v českém jazyce (ty bývají o prvních nedělích v měsíci, během akademického roku, tedy od října do června).Papežská kolej Nepomucenum (italsky Pontificio Collegio Nepomuceno) je seminář pro české bohoslovce v Římě, který byl založen jako česká kolej Bohemicum 4. listopadu 1884. Ve 20. letech 20. století získala kolej novou budovu, Nepomucenum, slavnostně otevřenou v roce svatováclavského jubilea 1929.

Dokumentaristika

Premiéra: 28.9.2011

Výroba: 2011